MSS report 2023

สภาพอากาศสิงคโปร์ 2024 อาจจะร้อนกว่าปีที่แล้วจากผลกระทบเอลนีโญ

หากคุณมีเหงื่ออยู่บนหน้าผากและไหลลงมายังแผ่นหลังของคุณ ในขณะที่คุณออกไปข้างนอกที่พัก ถึงแม้คุณจะเตรียมตัวมาพร้อมด้วยการกางร่มแล้วก็ตาม มันเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเอง แล้วดูเหมือนว่าอากาศร้อนนั้นจะคงอยู่ต่อไปในปี 2024 แล้วอุณหภูมินั้นอาจจะร้อนกว่าในปี 2023 ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ นักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวไว้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2024 การคาดการณ์สภาพอากาศร้อนเป็นผลมาจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญ ซึ่งได้ส่งผลกระทบแล้วต่อสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023

เอลนีโญทำให้สภาพอากาศร้อนและแห้งมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสิงคโปร์ด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและลมพื้นผิวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก เนื่องจากอุณหภูมิในปีที่ร้อนที่สุดมักจะเกิดขึ้นในปีหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์และทั่วโลก ปี 2024  แล้วอาจเป็นปีที่อากาศร้อนยิ่งขึ้นไปอีก กรมอุตุนิยมวิทยาสิงคโปร์ (Meteorological Service Singapore :MSS) ได้ระบุในรายงานการประเมินสภาพภูมิอากาศประจำปี การคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในปี 2024 เกิดขึ้นในขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าปี 2023 จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 4 ของสิงคโปร์ นับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1929  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 28.2 องศาเซลเซียส เท่ากับปี 1997 และ 2015 ซึ่งทั้งสองปีถือเป็นปีที่เกิดเอลนีโญด้วย แล้วปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์คือปี 2016 และ 2019 ที่อุณหภูมิ 28.4 องศาเซลเซียส และปี 1998 ที่อุณหภูมิ 28.3 องศาเซลเซียส

ปี 2023 สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศร้อนเลวร้ายเป็น 2 เท่า

ซึ่งทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้นกว่าปกติ นอกเหนือจากเอลนีโญแล้ว บวกกับสภาวะไดโพลในมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Dipole :IOD) รุมเร้าสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปีอีกด้วย เนื่องจากความแปรปรวนของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวน้ำทะเลทั่วมหาสมุทรอินเดีย สิงคโปร์ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของมหาสมุทรทั้ง 2 แห่ง ทั้งเหตุการณ์เอลนีโญและเหตุการณ์ไดโพลในมหาสมุทรอินเดียรวมกันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในสิงคโปร์

ลานีญามีแนวโน้มที่จะทำให้อากาศร้อนอยู่ในระดับปานกลางและทำให้มีฝนตกมากขึ้นในประเทศสิงคโปร์ แต่เอลนีโญทำให้เกิดสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งทั่วสิงคโปร์  เอลนีโญและลานีญา ก็คือช่วงที่อบอุ่นและเย็นของปรากฏการณ์ El Nino-Southern Oscillation (Enso) ซึ่งเป็นวัฏจักรสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศทั่วโลก

ในปี 2023 สิงคโปร์เผชิญกับทั้งสองระยะของ Enso สภาวะลานีญาเกิดขึ้นในสิงคโปร์ในปี 2021 สิ้นสุดในไตรมาสแรกของปี 2023 แม้ว่าจะเป็นช่วงต้นปีที่อากาศค่อนข้างเย็น แต่อุณหภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย สภาวะลานีญา น่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิของสิงคโปร์ในระดับปานกลาง แต่ข้อมูลที่บันทึกอุณหภูมิของสิงคโปร์จึงไม่สอดคล้องกับรายงานปี 2024 ที่เป็นปีที่ร้อนที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศจะแตกต่างกันจากการจัดอันดับโดยเฉลี่ยทั่วโลก ในปี 2023 ซึ่งอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดจะพบความผิดปกติส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนเหนือ เช่น ยุโรปตะวันตก แคนาดาตอนเหนือ และเอเชียกลาง

รายงานของ MSS ซึ่งครอบคลุมลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ ตลอดจนบันทึกสภาพอากาศและเหตุการณ์สำคัญในปี 2023 ยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างปี 2014 ถึง 2023 ถือเป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดของสิงคโปร์เป็นประวัติการณ์ที่ 28.06 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 0.33 องศาเซลเซียส

ภาวะโลกร้อนของสิงคโปร์สอดคล้องกับกระแสโลก

รายงานสถานการณ์สภาพภูมิอากาศประจำปี 2023 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แสดงให้เห็นว่าในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2014 ถึง 2023 เป็น 9 ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ทั่วโลก กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างเช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ เป็นสาเหตุหลักของอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเผาไหม้จะปล่อยก๊าซกักความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศ MSS เตือนว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขจากทศวรรษนี้จะถือว่าเย็นกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับช่วงกลางศตวรรษระหว่างปี 2040 ถึง 2059 ตามการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติครั้งที่ 3 ของสิงคโปร์

สิงคโปร์ยังเผชิญกับความเครียดจากความร้อนสูง

ความเครียดจากความร้อนสูงนระยะเวลา 37 วันในปี 2023 และ MSS เตือนว่าจำนวนวันดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าภายในปี 2593 หากภาวะโลกร้อนยังคงไม่ลดลง วันที่มีความเครียดจากความร้อนสูงหมายถึงวันที่อุณหภูมิ Wet Bulb Globe เฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับหรือมากกว่า 33 องศาเซลเซียส และสถานการณ์ความเครียดจากความร้อนสูงดังกล่าวทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเพลียแดดและลมแดดมากขึ้น จำนวนวันที่มีความเครียดจากความร้อนสูงสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ 10 วัน รองลงมาคือเดือนตุลาคม ซึ่งมีวันดังกล่าว 8 วัน อุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์และปริมาณน้ำฝนที่ลดลงส่งผลให้มีความเครียดจากความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานขึ้นในช่วงสองเดือนนี้ MSS ระบุว่าสิงคโปร์อาจเผชิญกับความเครียดจากความร้อนสูงอยู่ในช่วง 53 ถึง 155 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายงานเหตุการณ์สภาพอากาศที่สำคัญของ MSS ในปี 2023

ชาวสิงคโปร์ยังพบกับสภาพอากาศที่มีหมอกหนาในเดือนตุลาคม ที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าของอ่าวมารีน่าอันโด่งดังที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีเทา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของลมที่พัดเข้ามาในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคมนั้น ทำให้เกิดหมอกควันเบาบางลงในสิงคโปร์ หลังจากที่ hot spot เพิ่มสูงขึ้นและสภาพหมอกควันในภูมิภาคโดยรอบ ส่งผลให้สภาพอากาศมีหมอกหนาและคุณภาพอากาศก็แย่ลงจนอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ บางส่วนของเกาะในช่วงสองวันนั้น PSI สูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 123 บันทึกไว้ในภาคตะวันออกของสิงคโปร์ ระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 21.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม

อีกทั้งสิงคโปร์ยังประสบกับคลื่นลมมรสุมที่จะเกิดขึ้นได้ยากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ฝนตกหนักจากคลื่นลมมรสุมทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนในเมือง Kallang สูงถึง 225.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนรายวันสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิในเมือง Newton ลดลงเหลือ 21.1 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่บันทึกไว้ในปี 2023 ในทางกลับกัน สิงคโปร์มีสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งบนเกาะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม อุณหภูมิรายวันสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส อยู่ที่ Ang MO Kio นี่ไม่ใช่แค่วันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2023 เป็นประวัติการณ์ แต่ยังเท่ากับวันที่ 17 เมษายน 1983 ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในสิงคโปร์อีกด้วย ในเดือนพฤษภาคมมี  9 วันซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ที่สถานีภูมิอากาศชางงี ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันรายเดือนและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน รายเดือน ซึ่งได้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่ 29.5 องศาเซลเซียส และ 26.7 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

CR : THE STRAITS TIMES

Scroll to Top