woman to woman pairing

แกร็บ สิงคโปร์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่จับคู่คนขับผู้หญิงกับผู้โดยสารผู้หญิง

แกร็บ สิงคโปร์ (Grab Singapore) ประกาศเปิดตัวโครงการ Grab Women Drivers’ Programme เพื่อรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถที่เป็นผู้หญิง โครงการเรานี้กำลังทดสอบฟีเจอร์ Women Passengers Preferred Beta ซึ่งช่วยให้คนขับที่เป็นผู้หญิงสามารถเลือกจับคู่กับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงได้มากยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการที่เกี่ยวกับความกังวลของผู้โดยสารผู้หญิงเมื่อใช้บริการรถโดยสารและการส่งอาหารของ Grab  เราหวังว่าจะเปิดโอกาสใหม่สำหรับผู้หญิงที่แสวงหาอิสรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบนิเวศที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น 

โครงการริเริ่มอื่นๆ ของ Grab ที่จะให้บริการสำหรับผู้หญิงเท่านั้น และบริการให้กับชุมชนออนไลน์ เช่น กลุ่มแชท ฯลฯ ที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้หญิงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

woman passengers preferred mode

จับคู่คนขับผู้หญิงกับผู้โดยสารหญิง

ฟีเจอร์ Women Passengers Preferred BETA มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน แล้วคำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนขับผู้หญิงของ Grab หากคนขับผู้หญิงเปิดใช้งานคุณสมบัติของฟีเจอร์นี้ ระบบจะจัดลำดับความสำคัญของการจับคู่ระหว่างคนขับที่เป็นผู้หญิงและผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง 

woman taxi driver feature

Grab เสริมว่าฟีเจอร์นี้ คาดว่าจะไม่ยืดเวลาในการรอคอยของผู้โดยสารผู้หญิง หากไม่มีคนขับหรือผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงในบริเวณใกล้เคียง พวกเขาจะจับคู่กับคนขับหรือผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายแทน 

 

woman taxi driver for cancellation feature

บทสรุป แกร็บ สิงคโปร์

สิ่งนี้เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรที่มีอยู่ของ Grab และรับประกันว่ารายได้ของคนขับที่ป็นผู้หญิงและประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากคนขับที่เป็นผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัย พวกเขาอาจยกเลิกการเดินทางได้


ปัจจุบันฟีเจอร์นี้มีให้บริการสำหรับคนขับผู้ญิงที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Grab ที่เป็นลงทะเบียนแล้ว และจะเปิดตัวเป็นช่วงๆ

Scroll to Top