acknowledgement email from ICA

ผู้ที่เดินทางไปสิงคโปร์จะสามารถเช็คสถานะ SG Arrival Card ได้ยังไง

Immigration & Checkpoints Authority  (ICA) ที่หน้าที่ควบคุมดูแลการเข้าเมืองของสิงคโปร์ กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องกรอกข้อมูลการเดินทางลงใน SG Arrival card ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.ica.gov.sg/ ก็ได้ ซึ่งสามารถยื่นล่วงหน้าได้ 3 วัน  เพื่อขออนุญาติเข้าประเทศสิงคโปร์ แล้วการเช็คสถานะของ SG Arrival card นั้น ผู้ที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์สามารถตรวจสอบสถานะได้อย่างไร ผมขออธิบายอย่างละเอียดตามประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมา

ข้อมูลที่จำเป็นในการกรอก SG Arrival Card มีอะไรบ้าง

 1. Passport Number , Date of Passport Expiry ซึ่ง Passsport ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
 2. ข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด , Mobile Number ฯลฯ
 3. Email Adress ที่เราใช้งานอยู่และสำคัญมาก เพราะ ICA จะแจ้งข้อมูลมาให้เราในขณะที่อยู่ในสิงคโปร์
 4. Date of Arrival in Singapore , Date of Departure From Singapore
 5. Flight Number ทั้งขาเข้าและขาออก
 6. Accommodation , ชื่อโรงแรม
 7. ตอบคำถามว่า คุณเคยใช้ชื่ออื่นเข้าประเทศสิงคโปร์หรือไม่
 8. ตอบคำถามสุขภาพว่า คุณมีไข้ ไอ หายใจถี่ ปวดศรีษะ หรือ อาเจียน หรือไม่
 9. ตอบคำถามว่า ก่อนหน้านี้ 6 วัน คุณไม่ได้ไปกลุ่มประเทศแอฟริกา และลาตินอเมริกา ใช่หรือไม่
singapore visit pass

คุณจะทราบได้อย่างไรว่า ICA ได้รับ SG Arrival Card ที่เรายื่นผ่านเว็บไซต์แล้วหรือยัง 

เมื่อเรากรอกข้อมูลของเราลงใน SG Arrival Card ผ่านเว็บไซต์ ICA หลังจากนั้นเราจะได้รับ email จาก ICA ในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งแจ้งว่ารับทราบการส่ง SG Arrival Card และคำชี้แจงสุขภาพของคุณแล้ว โดยมีข้อมูลที่สำคัญที่นักเดินทางทุกท่านต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลการเดินทางของเราที่  ICA ได้รับมีรายละเอียดดังนี้

 1. Disembarkation/Embarkation Number หรือ DE Number (ICA เป็นผู้ออกให้)
 2. Full Name (In Passport)
 3. Passport Number
 4. Mobile Number
 5. Email Address
 6. Accommodation
 7. Date of Arrival in Singapore
 8. Purpose of Travel

เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ICA

 1. การสำแดงหนังสือเดินทางและคำชี้แจงสุขภาพที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ถือเป็นความผิดตามกฎหมายสิงคโปร์
 2. SG Arrival Card นี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวในวันที่คาดว่าจะมาถึงสิงคโปร์ตามที่ระบุไว้ การใช้ e-Service นี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. โปรดทราบว่า SG Arrival Card ไม่ใช่ VISA 
 4. คุณสามารถใช้ช่องทางการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เมื่อคุณมาถึง (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามข้อกำหนดการเข้าเมืองทั่วไป)

ประกาศสำคัญของประเทศสิงคโปร์

 1. การบริโภค การครอบครอง นำเข้า ส่งออก และหรือค้ายาควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการใช้ยาในทางที่ผิดของสิงคโปร์ ภายใต้พระราชบัญญัติการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด การค้ายาเสพติดมีโทษประหารชีวิต
 2. หากคุณแจ้งเรื่องสุขภาพและการเดินทางที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด คุณอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ รวมถึงภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดเชื้อด้วย หากพบว่ามีความผิด คุณจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 SGD หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับในความผิดครั้งแรก หรือปรับไม่เกิน 20,000 SGD หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับความผิดครั้งต่อไป
 3. คุณต้องสำแดงสกุลเงินจริงและตราสารเปลี่ยนมือผู้ถือ (CBNI) ที่มีมูลค่าเกิน 20,000 SGD (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่คุณถืออยู่เมื่อเข้าหรือออกจากสิงคโปร์ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม คุณอาจถูกปรับสูงสุด 50,000 SGD หรือจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่มีข้อจำกัดในการพกพา CBNI จำนวนเท่าใดก็ได้ หากต้องการสำแดง ให้กรอกแบบฟอร์ม NP 727 และส่งที่ Red Channel (เมื่อเดินทางมาถึง) หรือที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (เมื่อออกเดินทาง)
 4. หากท่านนำสิ่งของใดเข้ามาหรือถือของให้ผู้อื่นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งของนั้นบรรจุอะไรอยู่ให้สำแดงของที่ช่องสีแดง
 5. นักเดินทางที่เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องสำแดงและชำระอากรและภาษีสินค้าและบริการ (GST) สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกินจากสัมปทานปลอดภาษีและการบรรเทาภาษี GST เพื่อความสะดวกของคุณ โปรดใช้เว็บแอปพลิเคชัน Customs@SG เพื่อแจ้งล่วงหน้าและชำระภาษีก่อนที่คุณจะมาถึงสิงคโปร์
health declaration update

Visit Pass ก็คือการได้รับอนุญาติให้เข้าและพักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้

หลังจากที่คุณผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติแล้ว คุณจะได้รับ Email จาก ICA ภายใน 1 ชั่วโมง แจ้งว่า ยินดีต้อนรับสู่ประเทศสิงคโปร์ คุณได้รับอนุญาติให้เข้าเมืองแล้วตาม DE Number : XXXXXXXXXX (หมายเลขการเข้าเมือง หรือ การเหยียบแผ่นดิน หรือ การขึ้นฝั่ง) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1959 โปรดเก็บอีเมลนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในสิงคโปร์ หากคุณพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ e-Service นี้ โปรดแจ้งกลับมาหายังเราที่ ICA พร้อมแนบภาพหน้าจอของข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ถ้ามี)

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้พักในสิงคโปร์จาก Emai ของ ICA  

 1. Date and Time of Issuance of Visit Pass (วันและเวลาที่ออก Visit Pass)
 2. Number of Day (s) of Stay Granted (จำนวนวันของการเข้าพักที่ได้รับ : ปกติ 30 วัน โดยไม่ต้องขอ VISA)
 3. Last Day of Stay Allowed in Singapore (วันสุดท้ายที่อนุญาตให้เข้าพักในสิงคโปร์)

สิ่งที่คุณควรต้องทำหลังจากมาถึงประเทศสิงคโปร์คือ เปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเช็ค email ได้ หากคุณไม่ได้ทำ Roaming ไว้ หรือ เปลี่ยนไปใช้ Sim Card ของสิงคโปร์ คุณสามารถใช้ wifi ของ Changi Airport ได้ฟรี 2 ชั่วโมง เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการรับ email จาก ICA นั่นเอง

การใช้งานระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของสิงคโปร์ สแกนหน้าครั้งเดียวผ่านตลอดทำยังไง

แทคติกเล็กน้อยๆ ผมเอามาฝากนักเดินทางทุกท่านที่จะไปสิงคโปร์ ซึ่งในการใช้งานระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของประเทศสิงคโปร์ จากประสบการณ์ของผมที่ไปสิงคโปร์เดือนละ 2 – 3 ครั้ง แล้วก็ปฎิบัติแบบนี้มาตลอด โดยแทคติกนี้ผมก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ตม. สิงคโปร์มานั่นเอง ซึ่งทำให้การสแกนหน้าของผมครั้งเดียวผ่านตลอดโดยมีข้อแนะนำดังนี้

 • ยืนบนเครื่องหมายรอยเท้าที่พื้นให้ตรง
 • หันหน้ามองกล้องตรงๆ ไม่หันหน้าหรือก้มหน้าหรือเงยหน้า
 • ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้อง (ข้อนี่สำคัญเพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถสแกนหน้าครั้งเดียวผ่านเลย)

Visit Pass ใช้งานที่ไหนได้บ้าง

 • เมื่อใช้บริการคาสิโนทั้ง 2 แห่ง ทั้ง Marina Bay Sands Casino (MBS) และ Resort World Sentosa Casino (RWS) โดยชาวต่างชาติจะไม่เสียค่าบริการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของคาสิโนสแกน Passport ที่ประตูทางเข้าและขอดู Visit Pass ซึ่งเราจะต้องเปิดจาก email หรือเอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดู ข้อมูลที่เจ้าหน้าคาสิโนตรวจสอบก็จะเป็น Passport Number ต้องตรงกันทั้งใน Passport และ Visit Pass  ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างก็คือวันสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้พักในสิงคโปร์ หากยังไม่ถึงกำหนดก็ไม่ปัญหาอันใด แต่ถ้าเป็นคนสิงคโปร์อยากใช้บริการคาสิโนก็จะต้องเสียค่าบริการ  150 SGD/day
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์ขอตรวจสอบ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีการจ้างงานชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยที่ถูกกฎหมายก็จะมี Work Permit หรือเอกสารอื่นๆตามกฎหมาย ส่วนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้น ก็จะไม่มีเอกสารอะไรสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราอาจจะถูกเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ขอตรวจสอบ Visit Pass ก็เป็นไปได้
expiry of singapore visit pass

email แจ้งเตือน Visit Pass ใกล้วันหมดอายุแล้ว

หากคุณพักอยู่สิงคโปร์ไปแล้วประมาณ 24 วัน ก็จะมี email แจ้งเตือนคุณว่า ” Reminder: Expiry of Electronic Visit Pass” โดยรายละเอียดจะอ้างถึง Visit Pass ที่ออกให้คุณเมื่อวันที่ xx/xx/202x โดยมีสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. Last Day of Stay Allowed in Singapore. , “คุณได้รับอนุญาตให้เข้าพักในสิงคโปร์วันสุดท้ายคือ xx/xx/202x”

2. Remaining in Singapore beyond this date without a valid Visit Pass or any other valid immigration facility is an offence under the Immigration Act 1959. , “การอยู่ในสิงคโปร์หลังจากวันสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตโดยไม่มี Visit Pass ที่ถูกต้อง ถือเป็นความผิดภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองปี 1959 “

3. If your Visit Pass had expired and you have overstayed, you may be subjected to a composition fine or prosecution in Court. , “หาก Visit Pass ของคุณหมดอายุและคุณอยู่เกินกำหนด คุณอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีในศาล”

ท้ายที่สุดเกี่ยวกับ SG Arrival Card

การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นั้น หากเราปฎิบัติตามกฎหมายของสิงคโปร์ ก็จะพำนักอาศัยได้อย่างสบายใจและปลอดภัย กระบวนการตั้งแต่ ซื้อตั๋วเครื่องบิน , จองโรงแรม , แลกเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายในระหว่างที่อาศัยอยู่ , การยื่น SG Arrival Card และต้องรู้วิธีการเช็คสถานะ , สิ่งของที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้นักเดินทางต้องเจอแน่ๆ ผมเองไปสิงคโปร์บ่อยมาก และชอบเขียนบทความบันทึกไว้เพื่อเป็นประสบการณ์การเดินทางและความทรงจำที่ดีของผม หากบทความใดเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านผมก็จะดีใจมาก และผมสัญญาว่าจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นี้ ออกมาให้อ่านเรื่อยๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาจนถึงบรรทัดสุดท้าย

Scroll to Top